Předem předpjatý spřažený průřez

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Ukázka výpočtu pro předpjatý kompozitní průřez modelovaný podle Eurocode. Jedná se o prefabrikovaný nosník se spřažěnou deskou. Průřez byl zadán včetně počátečního stavu v programu IDEA StatiCa RCS.

Vzorové projekty