Počáteční rotační tuhost prutu s dlouhým náběhem

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Potřebujete spočítat analýzu tuhosti prutu s dlouhým náběhem?

Pokud použijeme výrobní operaci Rozšíření s trojúhelníkovým tvarem a pásnicí na nosník a zadáme reálnou délku náběhu, tak bude náběh oříznut.

Toto řešení je vhodné pro analýzu Napětí a přetvoření, ale již není vhodné pro analýzu Tuhosti. Podívejme se, jak můžeme lépe modelovat dlouhý náběh při analýza Tuhosti.

Vytvoříme obecný průřez, tak aby rozměry odpovídal průřezu původního nosníku s náběhem v řezu těsně před čelní deskou. Tento obecný průřez můžeme vytvořit pomocí několika komponent v Editoru obecného průřezu.

Po přiřazení průřezu na nosník můžeme provést analýzu Tuhosti přípoje.

IDEA StatiCa Connection poskytuje jako výsledek analýzy diagram tuhosti jako zobrazení výstupních hodnot a tabulku výsledků se zatříděním přípoje do kategorií dle ČSN EN 1993-1-8.