Obecné rozhraní v aplikaci RCS

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Před zahájením prací na projektu je nezbytné porozumět vzhledu a uspořádání aplikace. Přečtěte si následující článek, abyste porozuměli rozvržení aplikace a možnostem zobrazení.

Aplikace RCS je rozdělena do několika částí. Pro lepší pochopení si je pojmenujme a vysvětleme. 

  • Horní pás
  • Navigátor
  • Hlavní - grafické okno, tabulky zadání 
  • Data -  tabulky zadání a výsledků
  • Info - jednoduchý přehled dat projektu, aktuální řez a extrém, posudek aktuálního řezu dle normy
Obecné rozhraní v aplikaci RCS

Horní pás

Horní pás je grafický ovládací prvek v podobě panelů nástrojů rozdělených do několika karet. Rozložení horního pásu se liší pro každý řádek hlavního Navigátoru. Jinými slovy, pro konkrétní kroky modelování jsou k dispozici různé sady panelů nástrojů.

Vždy se zobrazí karta Nastavení. Zde najdete všechna důležitá nastavení, jako jsou Jednotky a Norma nebo základní Data projektu. Ostatní karty se liší podle konkrétního kroku, protože různé možnosti jsou k dispozici například při vytváření průřezu nebo kontrole výsledků. 

Navigátor

V Navigátoru najdete karty Aktuální řez a extrém a Souhrn projektu. Na těchto kartách najdete kroky, které je třeba dodržet při vytváření a úpravách modelu. 

V Navigátoru můžete také pomocí modrého tlačítka plus přidat další řezy nebo extrémy a přepínat mezi nimi. 

Obecné rozhraní v aplikaci RCS

Hlavní

Oddíl Hlavní má dvě funkce.

Nejprve si můžete zkontrolovat vstupy v grafickém formuláři a prohlédnout si všechny změny, které jste v projektu nastavili. 

A za druhé, pro konkrétní kroky z Navigátoru (Dimenzační dílec, Vnitřní síly, Řízení výpočtu, Řezy, Dimenzační dílce, Vyztužené průřezy, Materiály) slouží Hlavní oddíl jako místo pro zadávání dat a nastavení.  

Data

Rozložení oddílu Data se liší podle konkrétní položky Navigátoru

Pro průřez, předpětí, vyztužení a řezy můžete použít okno Data pro zadání a náhled na podrobné údaje a poznámky. U položky Výsledky slouží okno k zobrazení všech podrobných výsledků včetně neshod výpočtu.

Info

Zde jsou souhrnné výsledky. Naleznete zde také základní nastavení normy, aktuální řez a extrémy související se zobrazenými výsledky.