Novinky ve verzi IDEA StatiCa Steel 8.2

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Hlavní vylepšení

V roce 2014 jsme inženýrům představili nový způsob, jak navrhnout a zkontrolovat všechna ocelová spojení podle kódů. Od té doby více než 1000 společností po celém světě výrazně zlepšilo svůj workflow pomocí IDEA StatiCa Connection. V rámci nedávného dosažení tohoto milníku je toto nové vydání IDEA StatiCa 8.2 speciální, jelikož 95 % nových věcí v něm jsou požadavky našich zákazníků po celém světě.

Zkuste nové funkce v IDEA StatiCa Connection 8.2!

1 Uživatelské prostředí

Od tohoto okamžiku bude k dispozici pouze 64bitová IDEA StatiCa.

V Geometrii nyní můžete vybrat prvek přímo ve 3D okně.

Vybrané 2D snímky můžete nyní uložit do Galerie

V panelu Podrobnosti jsou nyní zobrazeny další informace o modelu a výsledcích, jakož i varování.

Panel Navigátor se v Protokolu změnil - výběr je nyní jednodušší, s možností upravit protokol podle vašich potřeb.

Tupé svary jsou nyní také uvedeny v tabulce svarů v části Kontrola.

V editoru plechů najdete nyní tlačítko Použít.

2 Normy

V nové verzi byly přidány některé vylepšení implementace norem:

CISC

Kontrola konstrukčních zásad

Posudek betonu v tlaku

Posudek kotev v tahu a ve smyku

3 Výrobní operace

Na základě požadavků zákazníků jsou nyní k dispozici nové vylepšení mnoha výrobních operací.

Obecné kotvení

Je možné definovat obecnější kotvení, rovněž i těžké kotvení a kotvy procházející více plechy. Bylo rovněž přidáno posouzení kotevních šroubů s mezerou.

Můžete definovat mezery mezi základní deskou a betonovým blokem nebo více základovými bloky.

Výztuha

Definice vnitřní výztuhy nebo krycí desky je nyní mnohem snazší.

Příložka

Operace příložka byla zjednodušena a příložka se šrouby se vytvoří zároveň na obou prvcích v jedné operaci. Automatické přidání podkladního plechu je rovněž možné.

Řez

Pro připojení trubek a prvků se stejným průřezem byl zaveden nový typ řezu - pokos.

Svar

Svary byly vylepšeny s možností vytvoření částečných nebo přerušovaných svarů.

Rovněž lze svařovat RHS profily a prvky stejné velikosti.

Šrouby

V editoru šroubů je nově možnost využití oválných otvorů. Pro každý jednotlivý šroub lze nastavit směr a poměr velikosti.

Uživatelsky definovaná geometrie šroubu a materiál lze uložit nebo přečíst z MPRL.

Kontakty

Je možné definovat dva nové typy kontaktů:

Lze použít kontakt hrana-hrana, např. pro kontakt nosníku a smykové příložky

Kontakt hrana-plocha

4 Protokol

Protokol byl zcela přepracován. Má nové uspořádání a je nyní zcela modulární.

V protokolu lze zobrazit všechny vzorce u všech posudků.

Do sestavy posudku lze zahrnout uživatelem definovaný text a obrázky. Můžete také vybrat, které položky projektu budou zahrnuty do protokolu.

5 BIM propojení

FEA Linky

Propojení mezi IDEA StatiCa a FEA programy se přesouvá z "jednosměrného" exportu na "obousměrnou" synchronizaci. Dosud jste museli exportovat styčník z programu FEA do IDEA StatiCa pokaždé, když jste něco změnili v původním modelu. Nyní se aktualizuje existující projekt IDEA StatiCa při změně tvaru nebo výsledcích ve FEA programu.

Umožnění kopírování zatížení mezi projekty.

Nově byl implementován.link s programem ETABS.

CAD linky

Některé nové funkce pro hladší export z CAD programů:

Zaoblení plechů

Ořezy trubek

Ohýbané plechy

Automatická detekce svarů a kontaktů