Novinky ve verzi IDEA StatiCa Concrete & Prestressing 10

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Úvod

Jsme rádi, že jsme vydali novou verzi IDEA StatiCa Concrete. Verze 10.0 je rozšíření procesu návrhu zaměřeného na nosníky, průřezy, stěny, ozuby, otvory, závěsy a další betonové detaily. Nová funkcionalita v softwaru:

  • IOM pro Concrete – kompletní průřez (železobetonový nebo předpjatý) může být definován pomocí IOM, veškeré posudky na MSÚ a MSP

Veškeré přesné posudky betonu a výztuže v podobě napětí a přetvoření. Všechny normové požadavky a posudky s přehlednou vizualizací výsledků pro lepší porozumění chování konstrukčního prvku.

Calculate yesterday’s estimates!

IOM pro RCS

IOM (IDEA open model) byl rozšířen o data pro posouzení železobetonových a předpjatých průřezů pomocí RCS aplikace. Programové rozhraní obsahuje většinu dat, která se zadávají v samotné RCS aplikaci. Zaroveň pro tato data byla vytvořena knihovna, kterou lze volat z aplikace třetí strany a pomocí rozhraní této knihovny spouštět a číst výsledky z těchto posudků. Výsledky jsou v IOM formátu.

Obr. 5: Schéma IOM mezi IDEA StatiCa RCS a jinými softwary