Novinky k verzi IDEA StatiCa Member 10.1

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Úvod

Doporučujeme vyzkoušet naši novou aplikaci IDEA StatiCa Member. Tato aplikace je nyní dostupná jako BETA verze a slouží k posouzení stabilitních úloh ocelových prvků.

Calculate yesterday’s estimates!

IDEA StatiCa Member

Existuje hodně nástrojů pro globální analýzu ocelových konstrukcí – SAP2000, Robot Structural Analysis, STAADPro, a další. Postihují většinu požadavků statiků, ale mají dvě slabá místa:

 • Návrh a posouzení styčníků
 • Posouzení únosnosti prvků s vlivem vzpěru, klopení a boulení

IDEA StatiCa nabízí řešení pro obě dvě slabá místa:

 • IDEA StatiCa Connection pro návrh a posudek styčníků
 • IDEA StatiCa Member pro řešení stabilitních úloh ocelových prvků

Návrh komplexního prvku nebo segmentu konstrukce je nyní lehčí než dříve. Analyzovaný prvek a všechny připojené prvky jsou vyjmuty z 3D modelu a analyzovány pomocí unikátní CBFEM metody:

 • Globální analýza ocelového rámu pomocí FEM aplikace
 • Analyzovaný prvek zatížen pomocí vypočtených vnitřních sil
 • Styčníky navržený pomocí IDEA StatiCa Connection
 • Návrh ocelového prvku – příčné a podélné výztuhy, otvory, ořezy, atd.
 • Zatížení je aplikováno na prvky a na konce přípojných prvků (je zachována rovnováha)
 • Analýza Member modelu automaticky pomocí CBFEM metody

IDEA StatiCa Member nabízí 3 typy analýzy:

 • MNA – Materiálově nelineární analýza
 • LBA – Lineární ztráta stability
 • GMNIA – Geometricky a materiálově nelineární analýza s imperfekcemi

IDEA StatiCa 10.1 přináší BETA verzi aplikace IDEA StatiCa Member pro návrh a posouzení ocelových prvků (nosník, sloup, diagonála, rám, atd.) pro testování a demonstraci možností uplatnění. BETA verze aplikace IDEA StatiCa Member je k dispozici všem uživatelům s platnou licencí zdarma jako součást instalačního balíčku aplikací IDEA StatiCa. Více informací, tutoriály, ukázkové projekty a další můžete najít na internetové stránce IDEA StatiCa Member.