Nosník s výztuhou připojený na sloup

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad tuhého přípoje s válcovaným nosníkem I-průřezu připojeným k pásnici sloupu přes čelní desku pomocí šroubů. Styčník je ztužen přivařenou diagonálou z trubky obdélníkového průřezu. Tento atypický momentový rámový přípoj je analyzován v aplikaci IDEA StatiCa Connection.