Kotvení šikmého nosníku s otvory

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Kotvení šikmého válcovaného nosníku I-průřezu s otvory pomocí čelní desky. Nosník je přes čelní desku zakotven do betonové konstrukce pomocí čtveřice kotev. Kotevní systém představuje polotuhý přípoj ocelové a betonové konstrukce. Model je posouzen v aplikaci IDEA StatiCa Connection.