Kotvení s diagonálou a plochou tyčí

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

HEB sloup kotvený přes patní desku do betonové patky pomocí kotev s podložkami. SHS diagonála napojená pomocí přípojného plechu a plochá tyč připojená na žiletku. Styčník je vyřešen komplexně v aplikaci IDEA StatiCa Connection včetně kotvení a šroubového spoje.