Kontaktní napětí mezi dvěma plechy

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Nelineární kontakt mezi dvěma plechy je podstatnou součástí téměř každého modelu styčníku.

Kontakty jsou vloženy automaticky při použití výrobní operace Šroub, nebo ručně, pokud je to potřeba. Ve verzi 20 přibyla mezi zobrazení výsledků na modelu možnost vykreslení Kontaktní napětí. Tato funkce umožní lepší vyhodnocení správného chování navrženého modelu styčníku (umožňuje vizuální kontrolu namáhání vznikajícího při páčení, apod.).

Výsledné kontaktní napětí mezi čelní deskou a pásnicí sloupu.

Tato funkce je k dispozici ve verzi produktu IDEA StatiCa Steel Expert i Enhanced.

Související články

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Concrete 20

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Steel 20

Kontakt podél svaru