Kloubové kotvení se dvěmi ztužidlovými diagonálami

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Kloubové kotvení sloupu přes patní desku. Kotvení je s maltovým podlitím. Ke sloupu jsou připojeny dva diagonální prvky z čtverhranných trubek s dvojitými šroubovanými styčníkovými plechy. Přenos smykových sil je zajištěn smykovou zarážkou. Model je kompletně řešen v aplikaci IDEA StatiCa Connection.