Jak namodelovat oboustranné příložky

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Spoj pomocí příložek se rozumí spojení dvou nebo více ocelových prutů tak, aby vznikl souvislý konstrukční prvek. Tyto spoje se běžně používají tam, kde jsou požadovány delší konstrukční prvky, jako jsou nosníky, sloupy, příhrady a vaznice.

V dřívějších verzích to byla záležitost několika operací, ve verzi 9 můžete nyní využít funkci Příložka. Pro spoj dvou paralelních nosníků pomocí příložek můžete využít i šablonu, kterou najdete při tvorbě nového projektu.

Navrhování oboustranných operací (např. pomocí příložek) je nyní jednodušší než kdykoli předtím. Zvolte operaci Příložka a vymodelujte vše v této jedné operaci.

Můžeme začít se samotnou šablonou ...

Jak namodelovat oboustranné příložky

Jak můžete vidět, průvodce navrhl topologii, zatížení a výrobní operace, stačí pouze spočítat. Vše lze samozřejmě upravovat a měnit parametry této výrobní operace včetně zadní příložky.

Jak namodelovat oboustranné příložky

Související články