Jak jsou modelovány svary v IDEA StatiCa

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Rozložení sil ve svaru může být uvažováno jako elastické nebo plastické. Používá se ideální elasto-plastický model a stav plasticity je řízen napětím v krčku svaru. Únosnost svaru se snižuje u spojů s nevyztuženými přírubami nebo u dlouhých spojů vlivem koncentrace napětí. Plastická deformace ve svaru je omezena na 5% stejně jako u desky. Únosnost oboustranného koutového svaru se určuje metodou uvedenou v části 4.5.3.2 EN1993-1-8: 2006.

Rozložení napětí ve svařovaném spoji nosníku a sloupu je znázorněno níže. Styčník je zatížen ohybovým momentem a posouvající silou. Návrhová únosnost se řídí výtlačným svarem a je omezena 5% plastickou deformací.

počátek průtažnosti ve svaru horní pásnice
Fd = 0.63 Rd

počátek průtažnosti ve svaru stojiny
Fd = 0.95 Rd

návrhová únosnost
Fd = Rd

Účinná šířka nevyztuženého spoje nosníku a sloupu je znázorněna níže. Napětí je soustředěno v efektivní šířce, zatímco únosnost svaru kolem nevyztužené části je snížena. Rozložení napětí je zobrazeno pro otevřený a uzavřený průřez.

I profil sloupu

RHS profil sloupu

Nerovnoměrné rozložení napětí podél délky a vliv délky svaru na únosnost je znázorněn níže. Únosnost dlouhého svaru se snižuje díky koncentraci napětí na hranách svaru.

Byl tento článek užitečný?

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.