IDEA StatiCa Concrete – Funkce a verze produktů

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
IDEA StatiCa Concrete i IDEA StatiCa Prestressing lze zakoupit ve dvou edicích - Expert a Enhanced. Liší se funkcemi jednotlivých aplikací - RCS, Detail, Beam, Member, Checkbot.

Aplikace RCS

Průřezy
Železobetonový průřez, průřez z prostého betonu
Předpjatý průřez
Předdefinovaná knihovna průřezů, obecný průřez
Spřazený průřez beton-beton
Posudky
MSÚ – Únosnost N-M-M, Smyk, kroucení, interakce, Odezva N-M-M
MSP – Omezení napětí, šířka trhlin
Ohybová štíhlost, konstrukční zásady, tuhosti, M-N-k diagram
Posudek požární odolnosti
Výstupy
Nastavitelný protokol včetně exportu do PDF, Word


Aplikace Beam

Geometrie a průřezy
Železobetonový nosník
Předem a dodatečně předpjatý nosník (včetně kombinace)
Nosník zatížený ve 3D
Spojitý spřažený nosník
Analýzy
Nelineární průhyb
Zatížitelnost mostů
Návrh tvaru kabelu, Ztráty předpětí, účinky předpětí
Fáze výstavby, časově závislá analýza (TDA)
Posudky
Posudky průřezů dle MSÚ, MSP – export do RCS
Posouzení průhybů – krátkodobé, dlouhodobé
Nelineární dotvarování
Výstupy
Nastavitelný protocol včetně exportu do PDF, Word


Aplikace Detail

Geometrie
Nosníkové detaily – ozuby, otvory, závěsy, rámové rohy
Stěny, stěnové nosníky, krátké konzoly, příčníky, zhlaví pilířů; obecný detail
Import obecné geometrie a vyztužení z DXF
Předpětí – předem předpjatý, dodatečně předpjatý detail
Analýzy a posudky
Topologická optimalizace
Posudky MSÚ – napětí a přetvoření v betonu, výztuži, kotevní napětí
Posudky MSP – šířky trhlin, směry trhlin, omezení napětí, průhyby
Výstupy
Nastavitelný protokol včetně exportu do PDF, Word
Export 2D výkresu
Výkaz materiálu


Aplikace Member

Geometrie
Obecné nosníky, sloupy, rámy
Analýzy a posudky
Lineární analýza, materiálově nelineární analýza (MNA)
Stabilitní analýza (LBA)
Geometricky a materiálové nelineární analýza s vlivem imperfekcí (GMNIA)
Analýza štíhlých sloupů
Výstupy
Nastavitelný protokol včetně exportu do PDF, Word


BIM linky

BIM linky – Checkbot
RFEM/RSTAB. AXIS VM, SAP 2000, Robot Structural Analysis, ETABS, STAAD PRO
BIM linky – IDEA Designer
Midas Civil/GEN, AXIS VM, SCIA Engineer
BIM linky - přímé API do Beam
Advance Design, AXIS VM, RFEM/RSTAB, Robot Structural Analysis, SAP 2000
Aktuální verze BIM linků: https://www.ideastatica.com/cz/podpora/bim-linky-podporovane-verze-aplikaci-tretich-stran

Lokalizace

Podporované normy
EN 1992-1-1, EN 1992-2, EN 1992-3; národní dodatky CZ, SK, AT, BE, DE, UK, NL, PL, SG, SIA 262, ACI
Podporované jazyky
Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Polština, Maďarština, Ruština, Holandština, Italština, Rumunština, Čínština, Čeština, Slovenština


MÁTE ZÁJEM O CENOVOU NABÍDKU?

Získejte cenovou nabídku na míru pro vaši společnost

VYHLEDEJTE NEJBLIŽŠÍHO DISTRIBUTORA

Související články

Jaký licenční systém používá IDEA StatiCa?

IDEA StatiCa Steel – Funkce a verze produktů

Teplotní analýza betonových konstrukcí