Export zatěžovací křivky do CSV a DXF

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Křivku ohybové a axiální tuhosti v analýze tuhosti nebo křivku zatížení a deformace v analýze návrhové únosnosti styčníku je nyní možné exportovat do souborů CSV nebo DXF pro další vlastní zpracování. Další možností je exportovat obrázek jako bitmapu.

K dispozici v Expert i Enhanced edici aplikace IDEA StatiCa Steel.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0

Tipy pro analýzu tuhosti