Evropské oceli podle materiálových norem

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Databáze materiálů IDEA StatiCa (MPRL) byla doplněna o evropské oceli podle materiálových norem. To je užitečné zejména pro inženýry ve Velké Británii, kde národní příloha normy EN 1993-1-1 odkazuje přímo na materiálové listy ocelí, například EN 10025-2.

Seznam zavedených jakostních tříd oceli:

  • EN 10025-2
  • EN 10025-3
  • EN 10025-4
  • EN 10025-5
  • EN 10025-6
  • EN 10149-2
  • EN 10210-1
  • EN 10219-1

Třídy oceli podle EN 1993-1-1, které se liší od materiálových norem, ale jsou přijaty ve většině zemí používajících Eurokód, jsou beze změny. Třídy oceli podle materiálových norem mají svůj kódový název připojený v závorce.

Evropské oceli podle materiálových norem

Pevnost materiálu v závislosti na tloušťce se přiřadí pro každý plech zvlášť, i pokud několik plechů patří k jednomu prutu.

Pevnost koutových svarů se přiřadí podle EN 1993-1-8, Cl. 4.5.3.2(6): pevnost v tahu, fu, se volí jako minimum pevnosti v tahu dvou spojených plechů a zvolené třídy oceli při výrobní operaci svaru.

Evropské oceli podle materiálových norem

Aktualizováno v edici Expert a Enhanced IDEA StatiCa Steel.