Dvouosé momentové připojení s diagonálami

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad silně vyztuženého rohového sloupového přípoje se zárodkem a styčníkovými plechy. Typická geometrie prvků ocelové konstrukce budov analyzovaná v aplikaci IDEA StatiCa Connection. Pro sloupy a nosníky jsou použity válcované profily I průřezu, pro šikmé diagonály byly zvoleny trubky obdélníkového průřezu.