Dvojitý náběh

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Momentový přípoj nosníku na sloup s oboustranným nosníkovým náběhem a šikmými sloupovými výztuhami. Typický příklad pro vícepodlažní budovy. Nosník i výztuhy jsou připojené svarem. Styčník je analyzován v aplikace IDEA StatiCa Connection.