BIM propojení RFEM/RSTAB skrze IDEA StatiCa Checkbot

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Ve verzích IDEA StatiCa starších než 21.1 byl používán pro export do aplikace RFEM/RSTAB skrze  Code Check Manager. Od  verze 21.1 a novější je používán zcela nový interface pomocí aplikace IDEA StatiCa Checkbot, který zrcadlí konstrukci z FEA aplikace do aplikace IDEA StatiCa Connection a IDEA StatiCa Member.