Automatický výpočet krátkodobých ztrát pro dodatečně předpjaté kabely

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Modelování, návrh a posouzení předpjatých nosníků, stěnové nosníky řešené pokročilejší metodou, CSFM - Compatible stress field method.

Od verze 21.1 je možné namodelovat předpínací kabely a zahrnout je do CSFM analýzy. Ztráty předpětí ovšem musely být definovány uživatelem. Nyní existuje možnost využití automatického výpočtu krátkodobých ztrát pouze pro dodatečně předpjaté kabely. Záleží na vás, zda využijete možnost automatického výpočtu, nebo ztráty definujete manuálně. Automaticky jsou spočteny ztráty třením, pokluzem v kotvě a krátkodobou relaxací.

Pokud si přejete krátkodobé ztráty spočítat automaticky softwarem, stačí zvolit možnost Spočteno automaticky.

Dostupné v edici Prestressing Enhanced aplikace IDEA StatiCa. 

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0

Návrh předpětí v oblastech diskontinuit