3D vizualizace deformací

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Vizualizace skutečných deformací prutů je velmi důležitá. IDEA StatiCa nyní umožňuje zobrazit prostorovou (skutečnou) deformaci navrhovaných ocelových prvků.

Součtový vektor průhybu Usum  byl přidán k Ux, Uy, Uz (průhyby v jednotlivých směrech) ve výsledcích. To dává statikovi rychlý přehled o tom, kde se prut nejvíce deformuje nebo kde selhává. Součet Usum je nastaven jako výchozí zobrazení pro ocel.

3D vizualizace deformací v IDEA StatiCa v21.1

IDEA StatiCa Member pro ocelové pruty je k dispozici v edici Enhanced IDEA StatiCa Steel.