System.Collections.Generic.List`1[Kentico.Kontent.Delivery.Abstractions.IAsset]

CRAFT Engineering Studio

Spojené státy americké | https://craftengin.com/

CRAFT je vizionářský ateliér konzultantů v oblasti stavebního inženýrství. Jeho inžeýři jsou zapálení pro obor a rádi kombinují požadavky architektů s nejmodernějšími trendy z oblasti stavebniství.

V IDEA StatiCa je možné velmi rychle a jednoduše navrhnout vlastní materiál i prvky se složitou geometrií, stejně jako šablony pro styčníky dřevo-ocel. Tato možnost výrazně zkrátí dobu potřebnou k vymodelování a posouzení styčníku.
Trevor Chou
Trevor Chou
Projektový inženýr – CRAFT Engineering Studio
Spojené státy americké

Zákaznické případové studie

Rodinný dům v Massachusetts

Customer projects

Steel-to-timber connection, United States