System.Collections.Generic.List`1[Kentico.Kontent.Delivery.Abstractions.IAsset]

ARUP (Velká Británie)

Velká Británie | www.arup.com
ARUP je britská firma zaměstnávající statiky, inženýry, konzultanty, architekty a technické specialisty zabývající se všemi dnešními aspekty stavebnictví. Pomáháme klientům vyřešit i ty nejnáročnější projekty a měníme zajímavé myšlenky ve skutečnost.


IDEA StatiCa Connection is a very helpful package for the modeling of a wide range of joints in steel structures. Modeling and interpretation of the results requires an understanding of the forces within a node and is equal to the complexity of the connection.
Gordon Clannachan
Gordon Clannachan
Senior Structural Engineer – ARUP (Velká Británie)
Velká Británie

Zákaznické případové studie

10 Fenchurch Avenue, Londýn, Velká Británie
10 Fenchurch Avenue, Londýn, Velká Británie

Customer projects

6-8 Bishopsgate, Londýn
10 Fenchurch Avenue, Londýn, Velká Británie
10 Fenchurch Avenue, Londýn