Zrychlete modelování přípojů s vylepšenými výrobními operacemi

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V nové verzi IDEA StatiCa 20 jsme přinesli několik vylepšení výrobních operací, které otevírají nové možnosti v navrhování přípojů a pomohou vám zrychlit celý modelovací proces.

Vylepšení výrobní operace Přípojný úhelník

Styčníky navržené pomocí Přípojného úhelníku jsou velice oblíbené pro svou univerzálnost. Dvě nová vylepšení v této výrobní operaci vedou k novým možnostem využití a zjednodušení návrhu. 

  • Nyní mohou být jakékoliv dva navzájem kolmé plechy, které jsou vzájemně oříznuty, spojeny přípojným úhelníkem. Stejným způsobem mohou být spojeny jakékoliv plechy s plechem nosníku.
  • T-úpalek může být nyní použit místo L profilu ve výrobní operaci Přípojný úhelník. Díky tomu mohou být výhradně šroubované styčníky (doména severoamerického trhu) navrženy rychleji.
Vylepšení výrobní operace Přípojný úhelník

Více informací o výrobní operaci Přípojný úhelník najdete v naší Knihovně článků.

Výřez na nosníku

V případě, kdy docházelo ke kolizi mezi nosníky, bylo třeba ručně upravit model pomocí výrobní operace Otvor-výřez. Tento způsob ale vyžadoval několik repetitivně definovaných výrobních operací. Nyní lze výřez zadat pouze zaškrtnutím funkce Výřez pokaždé, když je potřeba opravit kolizi mezi pásnicemi nosníků. Toto vylepšení je zavedeno do výrobních operací Čelní deska, Přípojný plech a Přípojný úhelník.

Výřez na nosníku

Více informací o výrobní operaci Výřez na nosníku najdete v naší Knihovně článků.

Obě výše uvedená vylepšení jsou k dispozici ve verzi produktu IDEA StatiCa Steel Expert i Enhanced.

Více informací o nové verzi IDEA StatiCa 20

Nová verze IDEA StatiCa 20 přináší největší implementaci zákaznických požadavků a přání za poslední roky.

Vedle nového licenčního systému přinesla verze 20 celou řadu vylepšení pro návrh a posouzení ocelových styčníků. Kromě výše uvedených vylepšení výrobních operací v nové verzi najdete také zobrazení modelu Řez, úplně novou možnost návrhu a posouzení ocelových styčníků dřevěných prvků nebo vylepšení uživatelského ovládání v podobě nastavení oblíbených položek v databázi průřezů a výběr dle regionu

Přečtěte si o všech novinkách pro ocelové styčníky a prvky v nové verzi nebo ještě lépe, podívejte se na záznam úvodního webináře, kde naši produktoví inženýři představují všechna zásadní vylepšení softwaru IDEA StatiCa ve verzi 20: