Rozlučte se s Code-check Managerem – přichází Checkbot!

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Když jsme se našich zákazníků zeptali, jak se jim líbí aplikace Code-check Manager, která dosud řídila BIM impoty z aplikací 3. stran, odpověď zněla: "Je to dobré, ale uvítali bychom nějaká vylepšení." Vzali jsme si jejich připomínky k srdci a nyní se můžete těšit na naše zbrusu nové řešení s názvem Checkbot. Slibujeme, že se vám bude líbit.

Naši zákazníci stále častěji využívají BIM propojení s IDEA StatiCa. Zcela nová aplikace IDEA StatiCa Checkbot představená ve verzi 21.1 je tu proto, aby vám poskytla kontrolu nad pracovními postupy BIM pro ocel a beton (import a synchronizace styčníků a prutů) a podpořila vás v efektivní práci se všemi vašimi přípoji, detaily nebo pruty importovanými z aplikací CAD nebo MKP. 

IDEA StatiCa Checkbot je tady

Zbrusu nová aplikace Checkbot vám umožní: 

  • Úplnou kontrolu nad desítkami či stovkami importovaných přípojů a prvků
  • Přehledný seznam všech importovaných položek včetně statusu vyhovuje/nevyhovuje
  • 3D vizualizaci importovaných prutů a zatížení
  • Převodní tabulku pro materiály a profily
  • Správce kombinací zatížení

Podívejte se na video s našim inženýrem vývoje produktů Vojtěchem Chalupou, který vám představí aplikaci IDEA StatiCa Checkbot.

Samostatná aplikace

Jednou z nových funkcí Checkbotu je, že jej můžete spustit samostatně bez spuštění modelu v aplikaci třetí strany. Od této chvíle nemusíte otevírat SCIA nebo Advance Steel, abyste viděli, které styčníky byly exportovány do IDEA StatiCa. Checkbot IDEA StatiCa detekuje soubory původního projektu a vytvoří novou složku, do které uloží všechny přípoje a pruty.

Checkbot tedy funguje jako rozhraní mezi IDEA StatiCa a softwarem třetích stran. Obsahuje také více funkcí a umožňuje upravovat vlastnosti přípojů a prutů na jednom místě. 

Rozhraní

V rozhraní Checkbota najdete tři hlavní části – vlevo seznam položek návrhu, uprostřed 3D scéna a vpravo vlastnosti vybrané položky.

Checkbot (BIM propojení) se nespustí

Structurální model ve 3D scéně

Ve srovnání s Code-check Managerem je hlavním vylepšením viditelným pro zákazníka nové 3D okno, které nyní zobrazuje konstrukční model importované konstrukce. Zde nyní vidíte, kde se nachází přípoj nebo prut, které části již byly importovány a které ne. Stačí kliknout na uzel a zobrazí se informace o styčníku, připojených prutech a zatíženích.

IOM a SAF import

Pokud spustíte Checkbot samostatně, lze model konstrukce importovat jako IOM nebo SAF soubor.

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1

Vizualizace zatížení

Nyní máte k dispozici nový mocný nástroj, který vám umožní vizualizovat vnitřní síly konstrukce. Tato snadná kontrola správného importu sil vám pomůže získat lepší přehled o vybraných styčnících a prutech. Stačí kliknout na tlačítko Kreslit a zobrazit příslušné síly ve 3D scéně. 

Konverze importovaných položek

Kdykoli není při importu rozpoznán profil nebo materiál prutu, nová převodní tabulka umožňuje přiřadit položku z naší knihovny materiálů, která se použije místo nerozpoznaného materiálu. Tyto dvojice jsou pak uloženy pro budoucí použití, a proto je není třeba znovu definovat. Přiřazené materiály lze samozřejmě změnit, což bude platit I pro všechny budoucí importy.

Každá dvojice "Importovaná položka - Přiřazená položka" má navíc své vlastní hodnoty s informacemi o jejím původu.      

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1

Konfigurátor zatížení

Na rozdíl od předchozích verzí  Code-check Manageru jsou nyní všechny informace o zatížení dostupné přímo v okně aplikace Checkbot. V případě, že chcete analyzovat pouze určité zatěžovací stavy, klikněte na tlačítko Zatížení.

Konfigurátor zatížení zobrazuje importované zatěžovací stavy, skupiny zatížení, kombinace zatížení a umožňuje jejich přiřazení pod třídy výsledků. Třídy výsledků se pak používají k vytváření efektů Load pro položky projektu v projektu Checkbot.

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1

Slučování nosníků, excentricita ve spojích

Práce se strukturálním modelem konstrukce v Checkbotu umožňuje snadno pracovat i s vlastnostmi nosníků, což je důležité např. pro import vlastností nosníků (ukončený / průběžný, excentricita...) do IDEA StatiCa Connection. 

V předchozí verzi bylo možné změnit excentricitu přímo v aplikaci IDEA Connection. To nyní není možné kvůli připojenému modelu konstrukce a dopadu na připojené pruty. Změna u jednoho uzlu by změnila směr připojeného prutu a tím i vlastnosti konstrukčního modelu.

Změna excentricit nosníků v konkrétních uzlech má vliv na připojené pruty. Tento nový přístup je nutný pro spolupráci mezi moduly Connection a Member. 

Shrnutí

Ať už jste novým nebo zkušeným uživatelem IDEA StatiCa, nový způsob importu BIM vám nepochybně zjednoduší práci a zvýší produktivitu. S nástrojem IDEA StatiCa Checkbot můžete snadno importovat a synchronizovat všechny přípoje a pruty z CAD a MKP modelu najednou.