Přípoje nosníků z UPN profilů - vyřešeno!

Mezi mnoha jinými výhodami, které IDEA StatiCa statikům přinesla, je i vyřešení problému, který existoval po řadu let: přípoje konstrukcí, kde jsou navrženy UPN profily.

Přestože konkurenční programy zdánlivě nabízejí posouzení takovýchto styčníků, jedná se většinou pouze o základní a jednoduché přípoje pomocí přípojného plechu. Složitější případny, kdy je například potřeba přenést i ohybový moment, či při komplexnější topologii prutů, nebylo možno vyhodnotit.

Jak IDEA StatiCa Connection překonala tato omezení?

Přečtěte si v článku Steel joints with PFCs: problem solved! od Theodora Tsirozidise, ředitele IDEA StatiCa UK.