Patent pro IDEA StatiCa

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Řešení IDEA StatiCa pro analýzu a návrh ocelových přípojů je nyní patentováno.

Vánoce jsou časem dárků. Tým IDEA StatiCa, naše spolupracující univerzity a vlastně také uživatelé z celého světa právě jeden dostali. Náš unikátní přístup k návrhu přípojů byl uznán americkým úřadem pro patenty a ochranné známky. Po téměř šesti letech od zahájení procesu ochrany našeho duševního vlastnictví je návrh připojení IDEA StatiCa patentován.

Statika byla vždy oborem, který byl průkopnický v oblasti nových technologií. Jako první například široce přijal analýzu pomocí metody konečných prvků (MKP). Inženýři z celého světa používají software založený na MKP k analýze a navrhování budov a staveb všech typů. Použití MKP se však omezuje na celkovou analýzu konstrukce, globálního analytického modelu. Je tomu již více než 10 let od okamžiku, kdy náš generální ředitel Lubomír Šabatka a profesor František Wald z Českého vysokého učení technického v Praze poprvé diskutovali o myšlence použít MKP také pro návrh ocelových spojů. A tím změnili pravidla hry.

Rychlý střih do listopadu 2020. Po mnoha letech výzkumu a vývoje byl unikátní přístup pro návrh ocelových přípojů používaný v softwaru IDEA StatiCa patentován. Nejdříve se nám podařilo získat patent zde, v České republice. V listopadu letošního roku bylo naše řešení patentováno také úřadem pro patenty a ochranné známky Spojených států amerických. 

Všech 4200 zákazníků IDEA StatiCa po celém světě vložilo svoji důvěru do našeho řešení při přechodu ze své předchozí technologie. Tato důvěra pro nás byla velkým závazkem, že jejich změna bude znamenat bezpečnější, rychlejší a přesnější návrhy. Získaný patent je dalším důkazem, že jejich volba byla správná.

Přečtěte si víc o získaném patentu a stáhněte si celý patentový dokument v PDF.