Nová verze knihy o CBFEM

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Před čtyřmi roky profesor František Wald a jeho tým připravili první vydání knihy, která popisovala unikátní a inovativní metodu pro posouzení ocelových styčníků – CBFEM. Nyní vychází čtvrté vydání této publikace, které přináší kromě změny názvu knihy také aktualizované příklady a rozšířený obsah.

V září roku 2016 vydal profesor František Wald a jeho tým knihu s názvem "Benchmark cases for advanced design of structural steel connections". Na tvorbě obsahu publikace se nemalou měrou podílelo také několik odborníků z řad zaměstnanců IDEA StatiCa. Podporu pro vydání knihy pak poskytly dvě významné univerzity - ČVUT v Praze a VUT v Brně. 

Nový název, bohatší obsah

V červenci letošního roku vyšlo již čtvrté upravené vydání této knihy, které nese nový název "Component-based finite element design of steel connections". Nemění se ale pouze název knihy, ale především došlo ke změnám v obsahu. Přibyly nové verifikační příklady a navíc všechny dosavadní verifikace byly přepočítány pomocí novější verze softwaru IDEA StatiCa. 

Nový název publikace reflektuje skutečnost, že se metoda CBFEM (Component-based Finite Element Method) stala v komunitě inženýrů-statiků všeobecně známou a uznávanou. 

Nový název ještě nemusí znamenat automaticky lepší obsah. Ale i na ten samozřejmě došlo - přibyla například celá nová sekce verifikace uzavřených průřezů, která prokazuje použitelnost metody CBFEM pro tento typ styčníků. Zatímco předchozí vydání knihy byla postavena na výpočtech z verze 6 softwaru IDEA StatiCa, v novém vydání jsou všechny příklady přepočítány v novější verzi 10.1, která byla vydána na podzim 2019. A věřte nebo ne, IDEA StatiCa za ty čtyři roky ušla ve vývoji a možnostech výpočtu pořádný kus cesty. Stačí se podívat na to, kolik nových funkcí a možností za ty roky přibylo

To vše znamená, že nové verifikační příklady jsou pokročilejší, podrobnější a přesnější, díky čemuž přinášejí lepší možnosti pro posouzení ocelových styčníků bez ohledu na jejich topologii a zatížení. Vybrané verifikační příklady jsme publikovali také v našem Centru podpory.

O knize

Publikace představuje metodu CBFEM (Component-based Finite Element Method), která přistupuje inovativně k navrhování a statickému posouzení ocelových spojů a styčníků. Umožňuje inženýrům analyzovat a posoudit zatížené spoje a styčníky bez ohledu na geometrii. 

Metoda CBFEM je synergií standardní metody komponent pro návrh ocelových styčníků a metody konečných prvků. To umožňuje statikům používajícím IDEA StatiCa posuzovat velmi širokou škálu ocelových styčníků. A vždy zůstat na straně bezpečné tak, jak ji definuje příslušná stavební norma, ať už je to Eurokód, AISC nebo další.

Tato kniha vám pomůže lépe porozumět bezpečnému navrhování a posuzování nejrůznějších ocelových styčníků a spojů na základě širokého spektra norem a kódů. 

Jak knihu získat?

Papírová verze knihy je k zakoupení v univerzitní prodejně Českého učení technického v Praze. Případně bude k dispozici na mnoha různých akcích pro zákazníky, kterých se IDEA StatiCa účastní. 

Nově lze knihu pořídit také v elektronické podobě (PDF). Zakoupit ji můžete na platformě Payhip

Cena


Běžná cenaCena pro studenty
Ebook60 EUR +DPH70% sleva