IDEA StatiCa 22.1 je na světě!

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
IDEA StatiCa 22.1 je oficiálně na světě. Stáhněte si ji a vyzkoušejte všechny nové funkce a vylepšení. Nová verze vám přináší více možností v návrhu a posudcích ocelových přípojů a betonových prvků.

Pozn.: Connection Browser je od verze 23.0 (duben 2023) přejmenován na Connection Library.

Vysoké teploty vás již při modelování nebudou pálit! Nyní můžete provádět analýzu požární odolnosti přípojů a nosníků vystaveným tepelným účinkům požáru. S posudkem požární odolnosti budete mít jistotu, že ocelová konstrukce bezpečně přenese zatížení i v případě extrémních situací bez nutnosti předimenzování prvků. Díky této funkci snížíte náklady optimalizací konstrukce při zachování její bezpečnosti. A to vše na pár kliknutí!

Posudek požární odolnosti však není jedinou cestou, jak optimalizovat model. Zabýváte se návrhy a posuzováním svařovaných nebo částečně svařovaných konstrukcí? Funkce Kontakt podél svaru vám pomůže navrhnout svary co nejefektivněji. Neušetříte pouze materiál, který je ke svařování zapotřebí, ale ušetříte také práci svářeči! Snížíte tak náklady na stavbu celé konstrukce. Vaše modely budou zároveň stejně bezpečné a jednodušší na výrobu.

Pokud navrhujete ocelové konstrukce vícepodlažních budov podle Eurokódu, oceníte novou operaci Vodorovná vazba. Díky ní můžete navrhnout a posoudit spoje s tahovým zatížením dle normy a zabránit tak postupnému kolapsu konstrukce v případě nenadálé situace. Navrhněte a posuďte bezpečný přípoj a dodejte tak svým konstrukcím zaručenou stabilitu!

S IDEA StatiCa 22.1 budete mít také jistotu, že vámi zadané parametry v modelu jsou zadány bezchybně. Již se nemusíte obávat, že desky nebo svary spolu vzájemně kolidují a ovlivňují tak výslednou stabilitu styčníku. Funkce Kontrola kolize plechu a svaru vás na takovou situaci automaticky upozorní. Nyní budete mít stoprocentní jistotu, že je přípoj navržen správně.

Velkého vylepšení se dočkal i Connection Browser. Šablonu přípoje pro váš model najdete nyní mnohem rychleji. Stačí zadat parametry, které by měl váš styčník splňovat a Connection Browser vám nabídne ten, který bude vyhovovat vašim potřebám nejvíce!

S vylepšeními jsme nezapomněli ani na projektanty betonových konstrukcí!

Při návrhu výškových nebo průmyslových budov můžete nyní posuzovat také požární odolnost. Díky nové pokročilé teplotní analýze můžete provést posudek nosníků a sloupů vystavených účinkům požáru a být si tak jistí, že prvek opravdu vydrží!

Pokročilá teplotní analýza pomáhá při kontrole požární odolnosti nosníků a sloupů vystavených účinkům požáru. Vytvořte návrh železobetonových výškových nebo průmyslových budov a zkontrolujte jejich požární odolnost.

V aplikaci IDEA StatiCa Detail můžete provést (společně s MSÚ) také MSP posudky oblastí diskontinuit (stěn s otvory, nosníky s ozuby nebo s náběhy). Kompletní posouzení předpjatého betonového prvku na mezní stav použitelnosti, jako je posudek omezení napětí, šířky trhlin anebo průhybu již nebude problém!

Návrhy a kontroly předpjatých prvků, jako jsou omezení napětí, šířka trhlin a průhyb, již nebudou problém. V aplikaci IDEA StatiCa Detail můžete provádět posouzení MSP pro oblasti diskontinuit betonu.

Pamatovali jsme také na vývojáře!

Nyní můžete aplikaci IDEA StatiCa začlenit přímo do procesů v aplikace Rhino/Grasshopper3D a generovat tak přípoje přímo z parametrického modelu. Ve verzi pro Developery můžete zadávat parametry v projektech přípojů a automatizovat jejich optimalizaci pomocí vizuálního programování.

IDEA StatiCa 22.1 navíc podporuje integraci s aplikacemi třetích stran více než kdy dříve! Díky novému rozhraní BIMApi se aplikace IDEA StatiCa může připojit k jakémukoli softwaru typu FEA nebo CAD.

IDEA StatiCa 22.1 přináší nástroj BimApi. To je jediná část komunikačního procesu BIM, kterému nyní musí vývojáři dodavatelů rozumět a přizpůsobit mu svoji část programovacího kódu. Využijte výhod integrace vazeb IDEA StatiCa BIM!

A je toho ještě více! Přečtěte si všechny novinky, které nová verze přináší a zjistěte, jak navrhovat a posuzovat ocelové a betonové konstrukce ještě rychleji a snadněji než doposud!


Stáhněte si IDEA StatiCa 22.1 ještě dnes a spočítejte ještě dnes to, co jste ještě včera museli odhadovat!