BuildSoft Diamonds and BIM Expert

BuildSoft Diamonds and BIM Expert

Ocel

IDEA StatiCa spolupracuje s vaší aplikací BuildSoft Diamonds. Kompletní výpočetní 3D model z Diamonds s výsledky můžete odeslat do programu BIM Expert. V aplikaci BIM Expert si vyberete libovolný počet uzlů z modelu 3D Diamonds, které chcete odeslat do aplikace IDEA StatiCa Connection. IDEA StatiCa Connection se automaticky otevře a vy můžete začít detailovat vybrané uzly. IDEA StatiCa a BuildSoft Diamonds vám poskytnou efektivní pracovní postup pro návrh ocelových konstrukcí, který šetří čas, minimalizuje chyby a otevírá možnosti optimalizace.

Více informací naleznete na: https://www.buildsoft.eu/en/product/bim-expert/bim-link-diamonds-idea-statica-connection

Export, návrh, synchronizace, vygenerování reportu

Jste připraveni řešit různé typy ocelových spojů? BuildSoft Diamonds v kombinaci s IDEA StatiCa vám umožní modelovat, navrhovat, zatěžovat a posuzovat ocelové spoje libovolné topologie i zatížení. Tato data můžete také zpřístupnit svým kolegům nebo subdodavatelům, kteří se zabývají návrhem detailů a výrobou.

BuildSoft Diamonds and BIM Expert video

Další videa s výukovými programy BuildSoft apps BIM link souvisejícími s IDEA StatiCa najdete na:

https://www.youtube.com/c/BuildsoftEu/search?query=idea%20statica

Poznámka

BuildSoft Diamonds BIM link je vyvinut a udržován společností BuildSoft jako integrace třetí strany. IDEA StatiCa nenese za tuto integraci žádnou odpovědnost. Veškeré technické požadavky a dotazy je třeba směřovat na vývojáře.

OVĚŘENO INŽENÝRY Z CELÉHO SVĚTA!

163353
Sdílených projektů za posledních 12 měsíců
110173
Aktivních uživatelů IDEA StatiCa za posledních 12 měsíců
8256
Počet zákazníků celosvětově

Přečtěte si více o návrhu ocelových konstrukcí

Začínáme s IDEA StatiCa Connection - Složité styčníky

Prosté kotvení s patní deskou

Začínáme s IDEA StatiCa Connection - Smykové přípoje