Zakotvená příčel

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Model ocelové příčle zakotvené do betonového bloku přes kotevní desku. Část spodní příruby příčle je upálena a nahrazena vevařenou kotevní deskou. Kotvení je kombinováno s přípojem přes čelní desku, kterým je připojen H-profil atikového sloupku. Model je připraven v aplikaci IDEA StatiCa Connection.