Styčník prostorové příhrady z uzavřených průřezů

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Svařovaný přípoj prvků prostorové příhradové konstrukce. Pruty jsou vyrobeny z dutých SHS průřezů. Svislé rovinné pruty jsou ztuženy výztuhami z plechů pro rámový efekt. Všech pět prutů je vzájemně svařeno. Model je analyzován v aplikaci IDEA StatiCa Connection.