Stěnový nosník s otvorem (Detail)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad prostého železobetonového vysokého nosníku podepřeného na obou koncích pomocí bodových podpor. Nosník je zatížen bodovým zatížením přenášeným do betonové konstrukce přes roznášecí desku. V levé části nosníku v oblasti u podpory je umístěn velký obdélníkový otvor. Nosník je vyztužen ortogonální a šikmou betonářskou výztuží. Modelováno a analyzováno v aplikaci IDEA StatiCa Detail.

Vzorové projekty