Spřažený nosník - porovnání s midas Civil

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Železobetonový spřažený nosník s dočasnými podporami a bez nich vymodelovaný pro srovnání v programu Midas Civil a v aplikaci IDEA StatiCa Beam. Příklad pro demonstraci použití konstrukčních fází. Typicky se používá pro prefabrikované nosníky využitelné pro mostní i pozemní stavby.

Vzorové projekty