Prostorový styčník sloup-sloup přes profil nosníku

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Komplexní 3D model spojení sloupu se sloupem přišroubovaný přes čelní desky k hlavnímu nosníku s výztuhami. Boční připojení spojené přes desky kombinované připojení svary a šrouby. Typické pro rohy příhradových konstrukcí. Přípoj je řešen v aplikaci IDEA StatiCa Connection.