Přímo kotvený nosník

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Kotvení analyzované v aplikace IDEA StatiCa Connection. HEB sloup přivařený k HEB nosníku, který je kotven přímo do malé betonové patky. Nosník je vyztužen pod přírubami sloupu.