Přidání nebo sloučení uzlů přípojů a prvků v Checkbotu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Od verze 22.0 je v aplikaci Checkbot možné definovat a upravovat nové návrhové prvky. Přípoje a prvky můžete jednoduše vybírat a vytvářet přímo v konstrukčním modelu uvnitř aplikace Checkbot.

Proč jsme implementovali toto funkci? V předchozích verzích se uživatelé mohli setkat s tím, že některé přípoje nebyly vytvořeny automaticky nebo měly dva samostatné modely přípojů pro jeden konstrukční styčník. Tento problém lze nyní vyřešit ručním vytvořením jakéhokoli spoje nebo prvku, který je potřeba analyzovat.

Pro import z FEA aplikací jsou k dispozici obě možnosti, jak vytvoření přípojů, tak prutů. Pro import z CAD aplikací  je k dispozici pouze možnost Přípoj.

Možná ještě důležitějším problémem vyřešeným tímto ručním vytvořením, je uspořádání spojů s blízkými konstrukčními uzli, které by měly být analyzovány v jednom společném modelu Connection. Typicky u excentrických diagonálních ztužidel je toto velmi častý případ. Nyní může uživatel rozhodnout, které konkrétní uzly mají být analyzovány ve společném modelu Přípoje.

Excentrické prvky v jednom styčníku

Sekundárním případem využití této funkce je použití IOM/ SAF/ RAM Importu. Když uživatel používá Checkbot jako samostatnou aplikaci, model konstrukce se přenese z aplikace třetí strany automaticky, ale přípoje a pruty, které se mají analyzovat, je třeba vybrat ručně. A právě v tomto je funkce Přidat velmi nápomocná.

Dvě možnosti vytváření nových Přípojů:

  1. Jeden přípoj - uživatel může postupovat jeden po druhém
  2. Více přípojů najednou - lze vytvořit několik Přípojů najednou

K dispozici v Expert a Enhanced edicích IDEA StatiCa Steel.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0