Předepnuté zhlaví pilíře

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Model šikmého předpjatého betonového zhlaví pilíře. Výpočet štěpných sil, únosnosti betonu atd. podle Eurocodu včetně dodatečně předpjatých kabelů. Typický příklad D-oblasti pro mosty vhodné pro řešení v aplikaci IDEA StatiCa Detail.

Vzorové projekty