Požární odolnost

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Praktický příklad několika řezů různých typů železobetonových konstrukcí, jako jsou tlačený kruhový sloup, nosníky T průřezu, deska a stěna, modelovaných v aplikaci IDEA StatiCa RCS. Pro každý řez lze zobrazit výsledky nejen analýzy požární odolnosti, ale i dalších posudků na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.

Vzorové projekty