Posudek kotvení krok za krokem

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Napětí v soudržnosti v betonu označuje sílu na jednotku plochy, která odolává prokluzu mezi betonem a betonářskou výztuží. Tento přiložený videozáznam s vysvětlením vám pomůže pochopit výstupy z programu IDEA StatiCa Detail.

Kontrola kotvení zajišťuje, že jsou výztuže bezpečně zakotveny v betonu, aby odolaly působícímu zatížení. To zahrnuje posouzení faktorů, jako je délka zakotvení, napětí v soudržnosti.