Patní deska bez kotev

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Od verze IDEA StatiCa 21.1.4 je možné navrhnout a posoudit přípoj s patní deskou bez nutnosti použití kotev. Toto vylepšení pomáhá statikům s posouzením kontaktního napětí u betonových konstrukcí namáhaných v tlaku.

V aplikaci IDEA StatiCa Connection je betonový blok zjednodušen jako 2D kontaktní prvky. Kontakt mezi betonem a ocelovou patní deskou funguje pouze v tlaku a tlaková síla je roznášena pomocí Winkler-Pasternakova modelu podloží.

Betonová patka může být definována pomocí operace Skupina šroubů nebo kontakt s volbou kotev a prázdným oknem Řady nebo Pozice.

Další možností je volba spojovacích prostředků jako Kontakt.

Dostupné v edicích Expert a Enhanced pro IDEA StatiCa Steel.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 21.1