Obecný popis karty Pomocný v aplikaci Detail

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Tento článek se věnuje prezentaci výsledků v aplikaci Detail se zaměřením na kartu výsledků Pomocný.

Deformace

Deformace na kartě Pomocný se počítá nelineárně (přípustné plastické deformace) pro kombinace MSÚ a pro jednotlivé zatěžovací stavy, na rozdíl od výsledků průhybu, které se pro charakteristické kombinace počítají lineárně. Součinitel dotvarování se ve výsledcích deformace na kartě Pomocný neuvažuje.

Můžete zobrazit deformace Ux nebo Uz.

Stupeň vyztužení

Je možné zvolit efektivní stupeň výztuže nebo geometrickou plochu výztuže.

  •  ρeff - efektivní stupeň vyztužení - poměr mezi plochou výztužných prutů a účinnou plochou betonu působícího v tahu.
  • ρgeom - geometrická plocha výztuže - poměr mezi plochou výztuže a blízkou poměrnou plochou betonu v dané zóně.

Tenzory pro beton

Opět existuje několik možností, jak zobrazit konkrétní hodnoty tenzorů:

  • Hlavní napětí v betonu σ1 a σ2. Všimněte si, že hlavní napětí σ2 je stejné napětí, které je uvedeno ve výsledcích Pevnosti.
  • Hlavní deformace v betonu ε1 a ε2. Všimněte si, že hlavní deformace ε2 je stejná deformace jako ve výsledcích Pevnosti.
  • Kromě toho byla zavedena možnost zobrazit směry hlavních přetvoření. Výhodou této funkce je, že směry zahrnují tlak a tah.

Tyto hodnoty jsou nelineárně vypočteny pro kombinace ULS a pro jednotlivé zatěžovací stavy.

Vyzkoušejte IDEA StatiCa zdarma

Stáhněte si zkušební verzi ještě dnes a využijte 14denní přístup ke všem funkcím zcela zdarma

Související články

Obecný popis MSÚ v aplikaci Detail

Jak se vypořádat s krátkými konzolami