Novinky ve verzi IDEA StatiCa Detail 10

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Úvod

Jsme rádi, že jsme vydali novou verzi IDEA StatiCa Detail. Verze 10.0 je rozšíření procesu návrhu zaměřeného na nosníky, průřezy, stěny, ozuby, otvory, závěsy a další betonové detaily. Nová funkcionalita v softwaru:

  • Optimalizace výztuže v IDEA StatiCa Detail
  • Nové šablony mostních příčníků

Veškeré přesné posudky betonu a výztuže v podobě napětí a přetvoření. Všechny normové požadavky a posudky s přehlednou vizualizací výsledků pro lepší porozumění chování konstrukčního prvku.

Calculate yesterday’s estimates!

IDEA StatiCa Detail vychází z jedinečné metody CSFM a přináší komplexní konstrukční návrhy a posudky do každodenní práce inženýrů. Zatímco předchozí vydání zlepšilo výpočetní schopnosti, toto je zaměřeno na optimalizaci materiálů a časové úspory pro stavební inženýry.

Optimalizace výztuže

Nástroj optimalizace výztuže umožňuje stanovení optimálních ploch vložek výztuže a pomáhá tak inženýrovi navrhnout výztuž s maximálním možným využitím. K optimalizaci jsou použity kombinace mezního stavu únosnosti. Bilineární pracovní diagram umožňuje výztuži plastizovat a zvyšuje tak její využití. U jednotlivých definovaných položek výztuže můžeme vybrat, co vše chceme optimalizovat: jednu skupinu vložek, veškerou podélnou výztuž a nebo veškerou výztuž. Pokud vybereme optimalizaci pouze jedné skupiny vložek (Obr. 1), proběhne optimalizace pouze této skupiny vložek a u ostatních výztuží zůstanou průměry nezměněny.

Obr. 1: Optimalizace jedné skupiny vložek

Další možností je optimalizovat veškerou podélnou betonářskou výztuž (Obr. 2) detailu, stěny nebo nosníku. Díky vzájemné interakci vložek se může stát, že výsledné využití výztuže se v tomto případě může lišit od optimalizace pouze jedné skupiny vložek.

Obr. 2: Optimalizace veškeré podélné výztuže

Nové šablony příčníků

Nová verze obsahuje nové šablony pro rychlejší práci s vytvářením standardně používaných mostních příčníků. Mezi tyto šablony patří příčník komorového mostu, příčník vícekomorového mostu a přímo a nepřímo uložený silniční dvoutrám. Tyto šablony obsahují zatížení v podobě smyku a smykového toku od stálých a nahodilých složek, které přenáší stěny průřezu přímo do příčníků.

Obr. 4: Nové šablony příčníků v IDEA StatiCa Detail