Novinky ve verzi IDEA StatiCa 8.0

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Verze 8 je další kapitolou v návrhu ocelových styčníku. Verze 8 přichází rok po předešlé verzi a přináší mnoho nových funkcí a vylepšení. Většina z nich byla navržena našimi zákazníky, prodejci a partnery.

Hlavní vylepšení

IDEA Connection má nyní 5 typů posudků

 • Napětí / Přetvoření a Stabilita
 • Tuhost styčníku
 • Boulení
 • Posudek na únosnost připojeného prvku Nově
 • Návrhová únosnost styčníku Nově

Několik výrobních operací bylo přidáno nebo vylepšeno

 • Tyč (tah)
 • Obecné připojení pomocí úhelníku
 • Připojení pomocí přípojného plechu
 • Tabulky výsledků byly doplněny o vzorce

Přizpůsobení softwaru

 • Při prvním startu aplikace
 • Imperiální jednotky
 • Tloušťky plechů, výšky svarů v palcích

Vylepšení

 • Nový nástroj pro aktivaci odkazů BIM - přímo z počáteční aplikace IDEA StatiCa
 • Poloha zatížení ve spoji - uzel / šroub / poloha
 • Výchozí položky pro šablony - materiál, šroub, příložka

Nové propojení BIM s programy FEA

 • Staad.PRO (Bentley)
 • SCIA Engineer (SCIA Nemetschek)
 • RSTAB (Dlubal)
 • Revit (Autodesk)

AxisVM a RFEM – propojení je nyní na přímo přes pomocníka

CAD propojení

 • Propojení Tekla – převodní tabulka pro rozpoznání průřezů a šroubů.
 • Propojení Advance Steel - převodní tabulka pro rozpoznání průřezů a šroubů.
 • Import průřezů z Advance Steel

Další možnosti analýzy styčníku

IDEA Přípoje poskytuje analýzu napětí a deformace celého styčníku a tuhost připojeného prvku. Nyní jsme přidali Posudek únosnosti a Návrhová únosnost styčníku První je zapotřebí pro konstrukce v seizmických oblastech, druhá pomáhá pochopit bezpečnost a kapacitu návrhu celého spoje.

Posudek únosnosti

IDEA Přípoj provádí posudek styčníku na aplikované návrhové zatížení. V mnoha seismicky aktivních oblastech je vyžadován posudek styčníku na zatížení maximálním ohybovým momentem, který je schopen přenést připojený prvek. Software tento ohybový moment vypočítá a aplikuje na požadovaný prvek, přičemž všechny ostatní prvky jsou vetknuty .

Hodnota ohybového momentu je vypočítána a nemůže být změněna.

Hodnota ohybového momentu je vypočítána jinak dle EN a AISC.

Posudek únosnosti EN 1998

Rd >= 1,1 * γov * Rfy

Rd – Únosnost nedisipativního styčníku

γo - 1,25

Rfy – Mez kluzu

Posudek únosnosti AISC 341-10

Mpe = 1,1 * Ry * Fy * Zx

Mpe – Očekávaný ohybový moment v plastickém kloubu

Fy – Mez kluzu

Ry – Poměr očekávané meze kluzu a zadané meze přetvoření (tabulka A3.1)

Zx - modul setrvačnosti plastického průřezu

Styčník navržený na maximální ohybový moment musí být většinou daleko více ztužen dalšími prvky, než styčník navržen normální zatížení.

Připojený prvek není posuzován. Musí být správně navrhnut při globální analýza celé konstrukce.

Tato funkce je k dispozici pouze v rozšířené (nejvyšší) verzi IDEA Přípoje.

Návrhová únosnost styčníku

Inženýr obvykle řeší úlohu návrhu styčníku nebo přípoje tak aby unesl dané zatížení, ale někdy je také užitečné vědět, jakou rezervu v únosnosti má daný návrh a jak je návrh bezpečný. Toto může uživatel provést novým typem posudku Návrhová únosnost styčníku.

Uživatel zadá návrhovou hodnotu zatížení stejně jako při standardním návrhu. Software automaticky proporčně extrapoluje všechny komponenty zatížení dokud jeden z posudků nevyhoví. Následně uživatel dostane informaci o poměru maximálního zatížení a návrhového zatížení. Výsledek je také znázorněn graficky v diagramu.

Tato funkce je k dispozici pouze v rozšířené (nejvyšší) verzi IDEA Přípoje.

Výrobní operace

Velký výběr výrobních operací pomáhá modelovat ocelové přípoje jakékoliv topologie. Uživatel může nyní pracovat také s ocelovými tyčemi kruhového profilu. Dále byly vylepšeny stávající operace Přípojný plech a Přípojný úhelník o nové funkcionality.

Ocelová tyč

Uživatel může od verze programu 8.0 používat tyče kruhového profilu. Kruhový průřez je k dispozici v knihovně průřezů.

Kruhový průřez může být použit s výrobními operacemi Styčníkový plech nebo Přípojný plech. Kruhový profil není převeden na těleso složené z rovinných plechů tak jako ostatní kruhové prvky. Kruhový profil také neposuzujeme, jejich posudek musí být proveden při globální analýze v FEA programu. Provádíme posudek pro připojení prvku s kruhovým profilem, tj. posudek svarů.

Přípojný úhelník

Výrobní operace Přípojný úhelník může být nyní aplikována také na prvky, které jsou rotovány ve své svislé rovině.

Implementovali jsme také stejnou funkcionalitu jaká je pro čelní desky. Uživatel může v jedné výrobní operaci nadefinovat přípoj pro dva prvky ležící naproti sobě skrz například sloup.

Přípojný plech

Přípojný plech je typické připojení určené zejména pro přenos smykových účinků a připojení svislé pásnice prvku. Tuto výrobní operaci jsme rozšířili o funkcionalitu připojení libovolného plechu prvku. To umožní modelovat například typické styčníky pro seismicky aktivní oblasti. Koncový ořez prvku je nyní součástí výrobní operace.

Vzorce v tabulkách výsledků

IDEA Statica Přípoje poskytuje tabulky se všemi důležitými výsledky pro všechny posudky. Uživatel může vidět vstupní hodnoty a výsledné hodnoty například pro posudky svarů a šroubů. Uvědomujeme si ale, že je důležité vědět co se skrývá za těmito výpočty, které rovnice byly uplatněny a jaký článek normy byl uplatněn. Toto byla často kladná otázka od našich uživatelů, kterou jsme ve verzi 8.0 vyslyšeli.

Tabulka s výsledky ve verzi 8.0

Pokud uživatel rozbalí nabídku tlačítkem ,,+“ na příslušném řádku, bude tento řádek rozvinut a všechny použité výpočetní vzorce jsou vykresleny i s výsledky a legendou veličin.

Pozice zatížení

Pozice zatížení má velký vliv na správný návrh styčníku. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zdroj nedorozumění, zejména u nových uživatelů, jsme v nové verzi provedli možnost automatického určení polohy zátěže mezi třemi různými možnostmi: uzel / šroub / pozice.

Americký trh je velice konkurenční a vyžaduje použití specifických místních zvyků jako imperiální jednotky, řady tlouštěk plechů, šroubů a svarů.

Národní prostřední je nyní nastaveno při prvním spuštění programu.

Správné hodnoty tlouštěk plechů a svarů jsou také k dispozici.

Tloušťky plechů:

Svary:

Uživatel může jednoduše kliknout na tlačítko šipek (nebo také kolečko myši) a měnit účinnou výšku svaru.

Šrouby:

Nové nástroje pro zadání jsou samozřejmě k dispozici také pro metrické jednotky.

Linky s FEA programy

StaadPRO

RSTAB

CAD Linky

 • Tekla link – konverzní tabulka pro rozpoznání průřezů a šroubů.
 • Propojení Advance Steel - převodní tabulka pro rozpoznání průřezů a šroubů.
 • Import průřezů z Advance Steel

Instalátor BIM linků