Novinky ve verzi IDEA StatiCa Concrete & Prestressing verze 10.1

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Úvod

Jsme rádi, že jsme vydali novou verzi IDEA StatiCa Concrete. Verze 10.1 je rozšíření procesu návrhu zaměřeného na nosníky, průřezy, stěny, ozuby, otvory, závěsy a další betonové detaily. Nová funkcionalita v softwaru:

  • Požární odolnost
  • Export protokolu z RCS do PDF a DOC

Veškeré přesné posudky betonu a výztuže v podobě napětí a přetvoření. Všechny normové požadavky a posudky s přehlednou vizualizací výsledků pro lepší porozumění chování konstrukčního prvku.

Calculate yesterday’s estimates!

Instalace a licencování

IDEA StatiCa verze 10.1 nebude přepisovat instalaci verze 10.0. Obě verze budou plně funkční na Vašem PC. Veškeré budoucí verze IDEA StatiCa se budou chovat stejně, abychom zajistili snadný přechod mezi aplikacemi.

Od září 2019 nebude poskytována podpora operačnímu systému Windows 7.

U verze 10.1 není požadována aktualizace licence nebo žádná jiná operace ze strany uživatele. Uživatel si musí pouze stáhnout nejnovější setup.

Jediná licence – IDEA StatiCa 10.1 může být stažena na všech počítačích jednoho uživatele ( sdílení licencí s ostatními uživateli je zakázána dle EULA – žádné změny oproti předchozí verzi nejsou)

Síťová licence – IDEA StatiCa 10.1 musí být umístěna na všech počítačích dle počtu zaplacených sedadel.

IDEA StatiCa RCS

Požární odolnost

Nová funkcionalita posouzení požární odolnosti dle ČSN EN 1992-1-2: 2006 – 11 je nyní implementována v posudcích průřezu aplikace RCS. Posudek je dostupný pro konstrukční prvky typu deska, stěna, nosník a sloup. Metoda posouzení je pomocí tabulkových limitních hodnot, která je pro převážnou většinu návrhů konstrukcí na účinky požáru plně dostačující. Funkcionalita se volí ve wizardu nového projektu, kde si také volíme konstrukční prvek (obr.9). Dodatečně lze posoudit na požární odolnost i projekt vytvořený ve starší verzi. Z pohledu národních příloh podporujeme obecný Eurokód.

Obr. 9: Výběr funkcionality požární odolnost

Export protokolu z RCS do PDF a DOC

Nově lze provést export protokolu již ze všech betonových aplikací. Aplikace RCS nyní umožňuje export protokolu z RCS do PDF a DOC souborů (Obr.10).

Obr. 10: Export protokolu do PDF a DOC

IDEA StatiCa BIM

Aktualizovaná kompatibilita propojení s aplikacemi třetích stran:

IDEA StatiCa BIM - Beam
AplikacePodporovaná verze
Advance Design2019, 2020
AxisVMX5 2c
ETABS*17.0.1, 18.0.2
Midas Civil + Gen2019, 2020
RFEM5.19, 5.20
Robot Structural Analysis*2019, 2020
SAP2000*20.2.0, 21.0.2, 21.1.0
SCIA Engineer18.1, 19.0

* U Robot, SAP2000 a ETABS verze 10.1 podporuje pouze přímý export přípojů prostřednictvím Code-check managera. Export celého modelu do IDEA StatiCa BIM je zrušen.

IDEA Open Model (IOM) API

Došlo k předělání rozhraní IDEA Open Model (IOM). Již zmíněné API slouží pro vytvoření propojení mezi IDEA StatiCa a kterýmkoliv FEA a CAD softwarem.

Veškeré potřebné informace jako úložiště, IOM – příklady a další jsou k nalezení na GitHub. Forum slouží k úspěšné implementaci a minimalizaci chyb s propojením mezi IDEA StatiCa a softwary třetích stran.

https://github.com/idea-statica