Nosníky podlahové plošiny

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Model sestavy nosníků podlahové plošiny. Vedlejší nosníky šroubované k hlavnímu nosníku. Typické uspořádání více podlažních konstrukcí, u kterých je nutné vzhledem ke globálním i lokálním imperfekcím provést nelineární analýzu. Model analyzován v aplikaci IDEA StatiCa Member.  

Vzorové projekty