Musím být expert na Analýzu konečnými prvky, abych mohl používat IDEA StatiCa Connection?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Ne, nemusíte být expert na metodu konečných prvků abyste mohl používat náš software a to je právě to důležité. V IDEA StatiCa Connection se výjimečně setkáte s nastavením typickým pro konečné prvky (velikost sítě, atd.). Důvod je jednoduchý. Chtěli jsme vyvinout aplikaci pro každodenní inženýrskou praxi pomocí špičkových expertů v oboru, kteří pro vás dané modely odladili.

Abychom byli přesnější, nemusíte myslet na to, jak vytvořit korektní model šroubu pomocí nelineárních vlastností materiály nebo jak postihnout kontakt v otlačení atd. Jen definujete geometrii ořezem, svarem a pozicí jednotlivých součástí stejně, jako by jste to provedli ve výrobě. Pokud posudek nevychází, nebo nejste spokojeni, stačí modifikovat geometrii. Pokud model nevyhoví posudku, změníte návrh a to je vše.

Solver IDEA StatiCa Connection byl vyvinut od nuly speciálně pro tento typ struktur, a to kombinací znalostí z jiných odvětví, jako je letecký průmysl, kde se FEM v posledních letech používal na pokročilejší úrovni než ve stavebnictví. Zadání bylo co nejvíce se přiblížit reálnému chování přípoje a optimalizovat síť konečných prvků pro potřeby praktického návrhu (například model poskytuje reálné chování svařených plechů a ne jako průsečík (sjednocení) sítí konečných prvků plechů, ale spoje (svary) jsou vytvořeny samostatnými konečnými prvky.

Vše se odehrává na pozadí automaticky a to umožňuje uživateli soustředit se pouze na návrh geometrie a zatížení modelu.

Více informací ohledně CBFEM metody naleznete zde, případně se můžete podívat na následující video: