Krátká konzola (Detail)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Návrh a posouzení železobetonové krátké konzoly dle Eurokódu. Komplexní analýza včetně posudku trhlin, omezení napětí a průhybů. Krátké konzoly jsou typicky součástí průmyslových hal a budov. Typický příklad D-oblasti vhodný k řešení v aplikaci IDEA StatiCa Detail

Vzorové projekty