IDEA StatiCa Concrete – Funkce a verze produktu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Zde je komplexní průvodce aplikacemi a funkcemi, ke kterým získáte přístup, když si zakoupíte IDEA StatiCa Concrete.


Upozorňujeme, že tyto informace jsou platné od 1. července 2023 a nahrazují předchozí produktové balíčky. Pokud máte dotazy týkající se fungování předchozích balíčků, můžete nás kontaktovat.

Aplikace Detail

Geometrie
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
Nosníkové detaily – ozuby, otvory, závěsy, rámové rohy
Stěny, stěnové nosníky, krátké konzoly, příčníky, zhlaví pilířů; obecný detail
Import obecné geometrie a vyztužení z DXF
Předpětí – předem předpjatý, dodatečně předpjatý detail
Zaokrouhlování imperiálních jednotek
Realistické rozložení výztuže
Analýzy a posudky
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
Topologická optimalizace
Posudky MSÚ – napětí a přetvoření v betonu, výztuži, kotevní napětí
Posudky MSP – šířky trhlin, směry trhlin, omezení napětí, průhyby
Omezená zátěžová kontrola
Dlouhodobé ztráty
Podpora regionální normy ANSI/AISC 360-22
Výstupy
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
Nastavitelný protokol včetně exportu do PDF, Word
Export 2D výkresu
Výkaz materiálu


Aplikace RCS

Průřezy
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
Železobetonový průřez, průřez z prostého betonu
Předpjatý průřez
Předdefinovaná knihovna průřezů, obecný průřez
Spřazený průřez beton-beton
Posudky
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
MSÚ – Únosnost N-M-M, Smyk, kroucení, interakce, Odezva N-M-M
MSP – Omezení napětí, šířka trhlin
Ohybová štíhlost, konstrukční zásady, tuhosti, M-N-k diagram
Posudek požární odolnosti
Výstupy
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
Nastavitelný protokol včetně exportu do PDF, Word


Aplikace Beam

Geometrie a průřezy
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
Železobetonový nosník
Předem a dodatečně předpjatý nosník (včetně kombinace)
Nosník zatížený ve 3D
Spojitý spřažený nosník
Analýzy
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
Nelineární průhyb
Zatížitelnost mostů
Návrh tvaru kabelu, Ztráty předpětí, účinky předpětí
Fáze výstavby, časově závislá analýza (TDA)
Posudky
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
Posudky průřezů dle MSÚ, MSP – export do RCS
Posouzení průhybů – krátkodobé, dlouhodobé
Nelineární dotvarování
Výstupy
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
Nastavitelný protocol včetně exportu do PDF, Word


Aplikace Member

Geometrie
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
Obecné nosníky, sloupy, rámy
Analýzy a posudky
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
Lineární analýza, materiálově nelineární analýza (MNA)
Stabilitní analýza (LBA)
Geometricky a materiálové nelineární analýza s vlivem imperfekcí (GMNIA)
Analýza štíhlých sloupů
Tepelná analýza betonových prvků
Výstupy
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
Nastavitelný protokol včetně exportu do PDF, Word


BIM linky

BIM linky – Checkbot
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
RFEM/RSTAB. AXIS VM, SAP 2000, Robot Structural Analysis, ETABS, STAAD PRO
BIM linky – IDEA Designer
Midas Civil/GEN, AXIS VM, SCIA Engineer
BIM linky - přímé API do Beam
Advance Design, AXIS VM, RFEM/RSTAB, Robot Structural Analysis, SAP 2000

Lokalizace

Podporované normy
IDEA StatiCa Concrete IDEA StatiCa Detail
EN 1992-1-1, EN 1992-2, EN 1992-3; národní dodatky CZ, SK, AT, BE, DE, UK, NL, PL, SG, SIA 262, ACI
Podporované jazyky
Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Polština, Maďarština, Ruština, Holandština, Italština, Rumunština, Čínština, Čeština, Slovenština


MÁTE ZÁJEM O CENOVOU NABÍDKU?

Získejte cenovou nabídku na míru pro vaši společnost

Související články