I-profil se zárodkem

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Momentový přípoj vodorovného válcovaného nosníku I průřezu připojeného ke sloupu pomocí asymetrického zárodku. Nosník je připojen k zárodku pomocí čelních desek se šrouby. Styčník je schopen přenášet osové a smykové síly a ohybové momenty ve vodorovné a svislé rovině. Modelováno a analyzováno v aplikaci IDEA StatiCa Connection.